vivre.ro

La un deceniu de la lansare, SuperBlog îi invită iar pe bloggeri să-și exploreze creativitatea și să-și perfecționeze abilitățile de comunicare într-o nouă ediție cu probe incitante, premii atractive și adrenalină din plin. Înscrierile au început la 1 septembrie 2018 și peste 50 de bloggeri s-au aliniat deja la start.

[[[

10 ani, 16 edi?ii încheiate, peste 2.600 de participan?i ?i peste 31.000 de articole, aproximativ 100 de branduri ?i premii în valoare total? de peste 100.000 euro. Iat? cum se poate rezuma palmaresul celei mai longevive competi?ii de blogging din România. Dincolo de cifre, SuperBlog înseamn? o comunitate activ? de bloggeri din toat? ?ara ?i de peste hotare, care se întrec în creativitate online ?i leag? prietenii în offline.

La a 17-a edi?ie, competi?ia duce mai departe misiunea de a descoperi “noi constela?ii ale blogosferei”, noi talente, noi lideri de opinie, stimulând atât bloggerii, cât ?i brandurile s? provoace limitele comunic?rii online ?i s? creeze parteneriate.

Pe parcursul celor dou? luni de competi?ie (1 octombrie - 1 decembrie 2018), bloggerii vor parcurge probe pe teme dintre cele mai variate, inspirate de domeniul de activitate al sponsorilor, de la îmbr?c?minte ?i accesorii, filme, piese auto, ?tampile, domenii web, produse pentru un stil de via?? s?n?tos, pân? la oferte turistice ?i servicii financiar-bancare, proiectare reziden?ial?, materiale de construc?ii, certificare energetic?, servicii pentru domeniul HoReCa, echipamente medicale etc.

Dup? ce concuren?ii î?i înregistreaz? articolele în competi?ie, juriul desemnat de sponsori le evalueaz?, stabilind câ?tig?torii premiilor alocate. La finalul competi?iei, în func?ie de rezultatele ob?inute, concuren?ii primesc premii suplimentare, în bani ?i/sau în produse. Valoarea total? a premiilor pentru edi?ia SuperBlog 2018 (multe cash) dep??e?te suma de 25.000 lei.

Competi?ia este deschis? tuturor blogurilor în limba român? cu o vechime de minimum trei luni ?i cel pu?in 20 de articole, indiferent de trafic sau tematica abordat?. Mai multe informa?ii, regulamentul de participare ?i formularul de înscriere sunt disponibile pe site-ul www.super-blog.eu Înscrierile au început la 1 septembrie ?i continu? pe toat? durata competi?iei.

Edi?ia aniversar? SuperBlog 2018 este sponsorizat? de AIA Proiect, Answear.ro, Christian Tour, Certificat-energetic24h.eu, CND Turism - Vacan?e Speciale, Colop, Domaz, eHalate.ro, Exact Travel Club, Exclusiv OEM, Expressoft Technology, Extreme Travel, Farmec, Hurom, InterComFilm Distribution, Royal Boutique Hotel, Sano Romania, SomProduct, ?coala de Bani ?i Vindem-Ieftin.ro.

“Ne bucur?m s? ne alatur?m unei competi?ii de tradi?ie a?a cum este SuperBlog ?i suntem ner?bd?tori s? cunoa?tem bloggeri talenta?i. În plus, credem foarte mult în programul nostru de educa?ie financiar?, “?coala de Bani”, ?i suntem convin?i c?, al?turi de comunitatea bloggerilor SuperBlog, putem s? îi înv???m pe români s? fie mai responsabili cu banii lor ?i s? devin? independen?i financiar.” - Claudia Oprescu, Community Affairs Expert BCR

“În anul în care competi?ia SuperBlog împline?te un deceniu, Christian Tour s?rb?tore?te 21 de ani de când este un creator de vacan?e. Am atins acel nivel de maturitate care arat? nu doar c? suntem un brand longeviv, ci ?i un love brand, iar momentele în care particip?m la astfel de ac?iuni precum concursul dedicat bloggerilor ne confirm? acest lucru. Ne-a pl?cut atât de mult edi?ia din prim?var? a competi?iei, încât nu aveam cum s? o rat?m pe cea de toamn?, cu atât mai mult cu cât ne afl?m la ceas aniversar. A?tept?m cu mare ner?bdare s? citim articolele bloggerilor înscri?i în competi?ie ?i suntem convin?i c? va fi din nou o provocare pentru juriul Christian Tour s? îl aleag? pe cel mai bun. În plus, a?tept?m s? ne reîntâlnim cu bloggerii care ne-au devenit prieteni între timp ?i cu organizatorii, care au grij? ca întreaga competi?ie s? se desf??oare f?r? cusur.” - Raluca Hatmanu, director de comunicare Christian Tour

„Nu aveam cum s? nu particip?m la aceast? edi?ie aniversar?! La un deceniu de la lansare, nu aveam cum s? nu sus?inem competi?ia care de la an la an ne-a purtat printr-un roller coaster de emo?ii, ne-a surprins ?i ne-a dep??it a?tept?rile cu fiecare prob?. Împreun? cu SuperBlog, suntem entuziasma?i s? descoperim “noi constela?ii ale blogosferei”, dar mai ales suntem ner?bd?tori s? le test?m abilit??ile, limitele ?i s? le provoc?m imagina?ia. În acest sens, vom ie?i un pic din cotidian ?i vom revigora tema probei Colop ;)” - Alexandru Panait, Marketing Colop Romania

"Edi?ia aniversar? de anul acesta marcheaz? atât un deceniu de existen?? a celei mai longevive competi?ii online, dar ?i parteneriatul deja tradi?ional între compania Farmec ?i SuperBlog. Am sus?inut înc? de la primele edi?ii aceast? ini?iativ? ?i sper?m c? vom fi împreun? cel pu?in înc? 10 ani de acum înainte. Ca la fiecare edi?ie, suntem ner?bd?tori s? descoperim articolele din ce în ce mai surprinz?toare ?i pline de creativitate ale participan?ilor. Mult succes tuturor ?i la mul?i ani SuperBlog!'R?zvan Alistar, PR Manager Farmec

“Ne bucur?m s? sus?inem SuperBlog, ca parte a preocup?rii noastre permanente de a dezvolta parteneriate bazate pe creativitate, profesionalism  ?i integritate - valorile de baz? ale companiei noastre, care ne inspir? de peste 20 de ani pentru a contribui semnificativ la dezvoltarea industriei ospitalit??ii, prin solu?iile software pe care le concepem ?i prin serviciile pe care le oferim. A?tept?m cu ner?bdare s? descoperim scrierile, talentul ?i creativitatea participan?ilor ?i s? contribuim împreun? la crearea unei edi?ii aniversare memorabile a celei mai longegive ?i respectate competi?ii de blogging din România” - Gabriel Iovu, Managing Partner Expressoft Technology

,,Am ales SuperBlog pentru c? am aflat de la Bogdan D?r?dan de la H2Ro Agency [n.n. fost participant, actualmente blogger partener al competi?iei] c? e o ramp? de lansare pentru cei care activeaz? în segmentul e-commerce ?i sunt la început de drum, mai ales c? business-ul nostru este destul de ni?at - atât din perspectiva lucrurilor pe care le comercializ?m - piese auto Exclusiv OEM, cât ?i din perspectiva clien?ilor pe care îi c?ut?m, posesori de automobile BMW ?i Mini. Practic, vrem s? ajut?m ?i s? educ?m pia?a ca s? în?eleag? diferen?a dintre piese OEM ?i piesele after-market, iar competi?ia SuperBlog ?i modul în care bloggerii sunt provoca?i s? fie creativi ne-au atras ?i pe noi. De abia a?tept?m s? le citim articolele!" - Adrian Podariu, CEO eXclusiv OEM

"Ca de obicei, suntem onora?i ?i bucuro?i s? particip?m la o nou? edi?ie, de data aceasta cu totul special?, a SuperBlog. Ur?m succes participan?ilor ?i transmitem cu aceast? ocazie sincere felicit?ri organizatorilor. La multe edi?ii ?i la mul?i ani, SuperBlog!” - Iulian Mihai, project manager AIA Proiect - birou de proiectare

“SuperBlog este cea mai interesant? competi?ie cu bloggeri pe care o cunosc. Suntem sus?in?tori de câ?iva ani buni, prin agen?ia CREADIV, iar anul acesta ne-am hot?rât s? fim ?i sponsori, promovând Domaz - serviciul nostru de înregistrare domenii. De abia a?tept?m proba - suntem extrem de curio?i s? citim articolele creative scrise de bloggerii participan?i. Va fi o experien?? unic?!” - Roxana Olaru, Biz Dev Fairy, CREADIV

“Am auzit numai lucruri bune despre SuperBlog,  a?tept?m cu ner?bdare s? descoperim “magicienii" din blogosfer?, dar mai ales s? vedem cum ace?tia îmbin? creativitatea lor cu brandul eHalate.ro.” - Camelia Leteanu, General Manager eHalate.ro

“Noi suntem Exact Travel Club, departamentul de outgoing al agen?iei de turism Exact Tours. Suntem pasiona?i de turism extern, circuite în Asia ?i nu numai ?i ne declar?m dornici de a crea pachete exotice care s?-?i mearg? “exact” la suflet. Particip?m la SuperBlog pentru talentul, inspira?ia ?i dedicarea pe care suntem convin?i c? le vom reg?si în articolele blogerilor participan?i! Aceste calit??i pe care le-am descoperit citind articolele edi?iilor anterioare ne-au f?cut s? vrem s? lu?m ?i noi parte la eveniment. Ne a?tept?m la o competi?ie acerb?, în care cu siguran?? vom avea b?t?i de cap la alegerea câ?tig?torilor probei noastre, dar promitem s? ne d?m silin?a printr-o evaluare cât mai obiectiv? a rezultatelor. Succes ?i inspira?ie concuren?ilor! R?bdare mult? organizatorilor! ?i nou?, celor cu notele, ochi ageri ?i minte odihnit?!” - Ioana Ishikawa-Constantin, agent de turism - ghid ?i Mirela Monica Matei, agent de turism, Exact Travel Club

“Este a doua noastr? participare la competi?ia SuperBlog, ?i suntem atât încânta?i, cât ?i încrez?tori. Mul?umim tuturor celor care au participat la proba noastr? din prim?var?, a?i reu?it s? transmite?i prin cuvinte ceea ce noi am creat pornind doar de la un vis. A?tept?m ?i în cadrul acestei edi?ii cât mai multe articole care s? reu?easc? s? ne fac? “pielea de g?in?” - Bianca Ghi?? - director vânz?ri Vindem-ieftin.ro

"Ne bucur?m c? ne-am al?turat acestui proiect minunat exact la momentul oportun, în edi?ia  aniversar?. Suntem ner?bd?tori s? descoperim ?i s? ne delect?m cu creativitatea bloggerilor ?i suntem convin?i c? ne vor surprinde pl?cut. Coinciden?? sau nu, SomProduct aniverseaz? de asemenea 10 ani anul acesta, a?a c? s?rb?torim împreun? cu SuperBlog un deceniu de realiz?ri, provoc?ri ?i succese în business." - Oana Cosma, specialist marketing SomProduct

"Extreme Travel este prima agen?ie româneasc? specializat? în turism montan ?i turism de aventur?. Pe lâng? programele montane, portofoliul nostru include circuite pentru grupuri mici (4-8 persoane) în destina?ii de excep?ie din jurul lumii, inaccesibile îns? turismului de mas?. În afara României, oper?m deja de 10 ani în Africa, America de Sud, America Central? ?i Marea Caraibelor, America de Nord, Australia ?i Noua Zeeland?, Asia. Sper c? acest domeniu turistic, nou pe pia??, s? stârneasc? imagina?ia bloggerilor!" - Radu Vatcu, Manager Extreme Travel

Parteneri media: Catchy.ro, Chic-Elite, Cinemap, Comunicatedepresa.ro, Connect, CREADIV, Fashion8, Mujer.ro, PRwave, toateBlogurile.ro, TVR2, Zelist Monitor, Zile ?i Nop?i.

Bloguri partenere: adrianatirnoveanu.ro, aguritza.ro, arenait.net, calatoriaperfecta.ro, casutaoliviei.ro, cristinalincu.ro, danielbotea.ro, extravita.ro, maiperomaneste.wordpress.com, presainblugi.com, robintel.ro, sexulslab.ro, tehnocultura.ro, tssecrets.com, visatorprinlume.ro. Organizator: SwissPlan.biz.


Despre SuperBlog
Lansat? în 2008, SuperBlog este cea mai longeviv? ?i antrenant? competi?ie din blogosfera româneasc?. Proiectul are drept obiectiv s? descopere ?i s? sus?in? noile talente ale blogosferei, precum ?i s? faciliteze colabor?rile dintre aceasta ?i mediul de afaceri. Competi?ia num?r? deja 16 edi?ii încheiate (anual în perioada 2008-2012 ?i bianual începând din 2013, cu o edi?ie prim?vara ?i una toamna), în care s-au înregistrat, în total, peste 2600 de participan?i ?i s-au scris peste 31.000 de articole. Detalii, pe www.super-blog.eu

 

Competitia de blogging creativ SuperBlog implineste 10 ani

 

 

 

 

 

]]]
cbexclusive.ro


ecco-shoes.ro


bestkids.ro


bibloo.ro


apiland.ro


cartepedia.ro


monacofit.com


avon.ro


laami.ro


bottegaverde.ro


mahoni.ro


carlaboutique.ro


avon.ro


sabon.ro


astratex.ro


magazinzebra.ro


libris.ro


starshiners.ro


brandcircus.ro


avon.ro


parfumss.ro


carlaboutique.ro


kurtmann.ro


amafashion.ro


top-shop.ro


alleop.ro


wellnessist.ro


carturesti.ro


noriel.ro


missgrey.ro


kalapod.net


kurtmann.ro


kalapod.net


realfooods.ro


wecontent.ro


cartepedia.ro


romstal.ro


bibloo.ro


kurtmann.ro


topwatch.ro
MuJeR.ro iti recomanda:

Amazoanele.ro ePUB3.ro GastroFun.ro MobiKid.ro SmartHD.ro

MuJeR.ro iti recomanda aceste magazine online:

Answear BabyDollFashion Chic-Diva dEpurtat DyFashion Fashion-24 IArena InPuff StarShinerS Zappatos Zonia